Teaching

  • SE Sprachliche Mittel der Diskurskoh√§renz in slawischen Sprachen (Linguistic means for discourse coherence in Slavic Languages). SS 2013, HU Berlin.
  • BS Intonatie en woordvolgorde in het Russisch (Intonation and word order in Russian). WS 2012/13, U Amsterdam.
  • BS Partikels en voegwoorden in het Russisch (Particles and conjunctions in Russian). WS 2012/13, U Amsterdam.